SCS (strain counterstrain)
BLT (balance ligamentous tension)

SCS och BLT är mjuka vilolägesbehandlingar som kan användas både vid akuta problem som nackspärr eller ryggskott och långvariga problem med smärta och spända muskler. En muskel eller led placeras varsamt i ett optimalt och balanserat läge, vilket hjälper omkringliggande ligament och muskulatur att självmant släppa sin onormalt höga spänning. Cirkulationen i området ökar, smärtan reduceras och muskeln eller leden får möjlighet att återfå sin normala funktion.

MET (Muscle Energy Technique)

MET innebär att en eller flera leder placeras i specifika positioner och du får trycka emot med ett konstant tryck. Tekniken används för att stärka svaga muskler, få muskler släppa sin onormalt höga spänning och öka rörligheten i specifika leder.

Kontakta kroppskoden

Adress

Kroppskoden

Klintgatan 10

591 76 Borensberg

E-post
Telefon