Ditt kraniosakrala system

Ditt kraniosakrala system består av två poler, skallen (kraniet) och korsbenet (sakrum) samt hjärnans hinnor och ryggmärgsvätska (cerebrospinalvätska). Dessa skyddas av ryggradens kotor och förbinder de två polerna. Skalle och korsben är sammanlänkade, en förändring av position, i något av skallens olika ben eller korsbenets läge i bäckenet, kan orsaka spänningar och symtom längs hela det kraniosakrala systemet. Din skalle består av 29 olika skelettben som är sammanlänkade med sömmar (suturer) som möjliggör små mikrorörelser mellan skallens ben. Det kan liknas vid en fotboll, sömmarna håller ihop bollen och tillåter viss rörelse. Det kraniosakrala systemet har rytmiska rörelser som orsakas av produktion och återupptagande av ryggmärgsvätska. Frekvensen för denna rytm är hos en frisk vuxen ca 6-12 cykler i minuten. Kranium och sakrum sitter i var sin ände av ryggraden har gett namn åt behandlingsformen.


Inuti ditt kraniosakrala system ligger ditt centrala nervsystem inbäddat. Eftersom ditt centrala nervsystem styr hela din kropp är det rimligt att en obalans i ditt kraniosakrala system kan ge påverkan i hela eller delar av kroppen, både fysiskt och mentalt. Nervsystemet kan behandlas genom kroppens vätskesystem. Den kraniosakrala behandlingen syftar till att stötta och vägleda kroppen för att den ska kunna återgå till sin normala funktion och återställa balansen i kroppens inre system.

Kontakta Kroppskoden

Adress

Kroppskoden

Klintgatan 10

591 76 Borensberg

E-post
Telefon