Vem är jag?
Varför är jag rätt person för att hjälpa dig?

Mitt namn är Josefina Grunditz, jag är legitimerad barnmorska och certifierad kraniosakralterapeut. Genom 20 års yrkeserfarenhet i den svenska sjukvården har jag mött människor i många olika livssituationer. Med lång och beprövad erfarenhet samt min kunskap om såväl anatomi som fysiologi, har jag djup förståelse för den enskilda människans individuella utmaningar och behov.

Jag tror på att leva istället för att enbart överleva!


Jag har erfarenhet av utmattningssyndrom och sjukskrivning. Min egen resa mot hälsa och återhämtning har inneburit omvägar då jag har haft svårt att få rätt och gynnsam hjälp utifrån mina specifika symptom och min livssituation. Detta är en anledning till att jag startade min verksamhet Kroppskoden. Som legitimerad barnmorska och certifierad kraniosakralterapeut drivs jag av att hjälpa människor att leva livet utan symtom som faktiskt går att göra något åt. Jag tar mig tid att lyssna på dig och vad du behöver.  Alla människor har sin egen historia, sina egna erfarenheter och upplevelser och därför är mina besök högst individuellt utformade för att uppnå största möjliga hälsa för just dig.

Jag är medlem i KSTF (kraniosakrala terapeutförbundet) och har en ansvarsförsäkring knuten till mitt medlemskap, detta försäkrar en auktoriserad verksamhet som bygger på vetenskaplig forskning. Jag har tystnadsplikt, tillämpar branschens etiska riktlinjer och följer aktuella lagar och förordningar.

Kontakta kroppskoden

Adress

Kroppskoden

Klintgatan 10

591 76 Borensberg

E-post
Telefon