Din kraniosakrala behandling


Genom kraniosakral terapi leder jag dig till en stillhet 
där sinnet blir lugnt och kroppen vilar.


Under din kraniosakrala behandling ligger du på en behandlingsbänk, du har alltid alla dina kläder på dig.  

En viktig del inom kraniosakral terapi är att hitta ursprunget till ett problem, som kan vara lokaliserad till en helt annan plats än där du har dina symptom. Som kraniosakralterapeut är mina händer tränade i att varsamt registrera och bedöma hälsoproblem, spänningar eller restriktioner som kan uppstå i kroppens olika delar.  Jag noterar symmetri, kvalitet, amplitud och hastighet, vilket ger mig information om vad som pågår.
 För att kunna avläsa dessa små rörelser arbetar jag enbart med mina händer. Med mycket lätt beröring kan olika små nervreceptorer (mottagare) stimuleras. Det leder till att den del av kroppen som behandlas får bättre blodcirkulation, mer syre och näring samt att slaggprodukter transporteras bort, vilket underlättar kroppens läkningsprocesser. 

Kontakta  kroppskoden

Adress

Kroppskoden

Klintgatan 10

591 76 Borensberg

E-post
Telefon