Varför fungerar din kropp och hur hänger det ihop?

Kroppens eget arbete

Det finns en medfödd förmåga hos människokroppen att kunna läka sig själv. När du får ett skrubbsår, skär dig ytligt eller får ett blåmärke, svarar kroppens självkorrigerande mekanism med en komplicerad process för att laga skadan. Ditt immunsvar och inflammatoriska processer är också tecken på kroppens självläkande förmåga. Om kroppen inte kan reparera en skada, kompenserar andra kroppsdelar genom att hitta ett sätt som fungerar tillfälligt. Kompensationen kan på sikt skapa spänningar, irritation och smärta i olika delar av din kropp. Vid ett benbrott eller en allvarlig infektion behöver kroppen lite hjälp att börja reparera skadan men resten av jobbet gör kroppen helt själv. När händelser eller sjukdomsprocesser blir överväldigande för kroppen, kan kraniosakral behandling underlätta och förstärka kroppens egen naturliga kapacitet.  

Nervsystemet

Ditt centrala nervsystem (hjärna och ryggmärg) har flera viktiga uppgifter, tar emot och registrerar information om allt som händer i kroppen, förmedlar signaler till alla delar och möjliggör att du kan minnas saker. Det centrala nervsystemet styr även dina sinnen, du blir medveten om vad du ser, hör och känner, till exempel att du känner värme och kyla i huden eller till muskler som gör att du kan röra dig. Dina nerver som går till kroppens alla delar bildar ett nätverk av nervceller, vilket möjliggör att kroppens olika delar kan samverka.

bindväv (fascia), vätska och rörelse

Din blodcirkulation försörjer alla andra system i kroppen med syre och näring. Bindväv består till stor del av vätska och är den struktur som sammanlänkar alla dina inre organ och håller dem på plats. Det ger ytterligare en dimension om hur ett problem i en del av din kropp kan påverka en annan. Det kanske känns lite främmande att tänka på rörelser (motilitet) och rytmer i din kropp. Andning både syns och känns, hjärtats slag kan kännas extra tydligt om du anstränger dig fysiskt. De flesta av de inre organens rörelser sker utan att det känns. Rörelser i kroppen är en förutsättning för att den ska fungera. Din hälsa påverkas om dina inre organ inte fungerar som de ska, du kan få ont, känna dig stel eller trött. Optimal funktion kräver tillräckligt med blodcirkulation och rörlighet. Rörligheten i din kropp påverkas av t.ex. skador, kirurgiska ingrepp eller en ohälsosam livsstil. Ett område med spända muskler, stela leder m.m. kommer automatiskt att ha sämre blodcirkulation och genomflöde. Jag använder mina händer för att varsamt registrera och korrigera spänningar eller låsningar i din kropp. Detta gör att blodcirkulation, närings- och syretillförsel ökar och slaggprodukter transporteras bort. Det ger din kropp goda förutsättningar att återfå sin rörlighet och optimala funktion och hälsa.  

Kontakta Kroppskoden

Adress

Kroppskoden

Klintgatan 10

591 76 Borensberg

E-post
Telefon