Har du tankar och känslor?

Känslor och upplevelser, både positiva och negativa, kan manifesteras i din fysiska kropp. Det är möjligt genom en kombination av olika hormoner och molekyler som på kemisk väg förmedlar nervsignaler från en nervcell till en annan (transmittorsubstanser). Känslan kan alltså ses som en kemisk händelse. Till exempel är endorfiner förknippade med glädje, adrenalin med rädsla och oxytocin med välmående. Hur en känsla tar sig uttryck är ganska individuellt. Ilska kan kännas i halsen, bröstkorgen eller som att du är på väg att explodera. Glädje kan upplevas som en bubblande känsla i hjärtat eller en skön känsla i magen. Ångest kan strama åt halsen, trycka över bröstet eller orsaka buksmärtor. Därför kan känslans fysiska effekt finnas kvar även när känslan har försvunnit. Känslor styrs inte med viljan och det kan upplevas som att känslan har ett eget liv i kroppen. Kraniosakral terapi ger ofta en positiv respons som exempelvis en lugn känsla, bättre sömn, lägre stressnivå och mindre värk.

Kontakta  kroppskoden

Adress

Kroppskoden

Klintgatan 10

591 76 Borensberg

E-post
Telefon