Vad gör stress med din kropp?

Hur vi upplever och reagerar på stress är väldigt olika. Fight, flight eller freeze.
Vad händer i din kropp?


Symptom på utebliven återhämtning kan vara huvudvärk, magbesvär, sömnproblem, trötthet, utmattningssyndrom eller högt blodtryck, för att nämna några. 

En del av ditt centrala nervsystem (hjärna och ryggmärg) är det autonoma nervsystemet. Det består av två motpoler, det sympatiska nervsystemet, som har med överlevnad att göra. Det parasympatiska nervsystemet, som har med kroppens reparation och återhämtning att göra. Du behöver båda delar och det är viktigt med balans mellan dem. Kraniosakral terapi hjälper till genom att vägleda och stötta din kropp att återfå sin ursprungliga funktion. Din kropp får hjälp att naturligt bygga upp sina reserver igen och återskapa den ursprungliga balansen, du får tid, verktyg och möjlighet till återhämtning.  

Sympatiska nervsystemet

Stress är en livsviktig naturlig reaktion på olika typer av påfrestningar och utmaningar, såväl fysiska som psykiska, som vi alla upplever till och från. Det kan handla om en reaktion på en akut händelse, olycka eller konflikt. I dessa situationer frisätts noradrenalin och adrenalin, en förhöjd stressnivå hjälper dig att vara alert och redo för strid, vilket kan vara nödvändigt i akuta situationer. Men, om det fortsätter under en längre tid frisätts stora mängder av hormonet kortisol som bland annat påverkar reglering av blodtryck, blodsockernivå och immunsystem. Även smärta, syn, hörsel, smak, lukt  och sensorik påverkas. av den ökade mängden kortisol. 

Parasympatiska systemet

För att din kropp ska kunna reparera sig och bygga upp sina reserver igen behövs tid för återhämtning, både fysisk och mental. Det parasympatiska nervsystemet är aktivt under lugna stunder, tiden när du stannar upp och ger kroppen en chans att vila. När du ger utrymme för denna nödvändiga process reduceras mängden stresshormoner och din kropp får möjlighet att fokusera på att reparera eventuella skador. Du erbjuder samtidigt de kroppsfunktioner, som inte prioriteras när du är stressad, möjlighet att utföra sina jobb. Samtidigt tillåter du ditt hjärta att jobba mindre intensivt, sänker din puls och ditt blodtryck. Du får även lättare att varva ner inför nattens sömn och mycket annat. Kraniosakral terapi kan hjälpa och vägleda dig i denna process.

Kontakta kroppskoden

Adress

Kroppskoden

Klintgatan 10

591 76 Borensberg

E-post
Telefon